Súhrnné výsledky hlasovania volieb predsedu Bratislavského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
Súhrnné výsledky hlasovania volieb predsedu Trnavského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
Súhrnné výsledky hlasovania volieb predsedu Trenčianského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
Súhrnné výsledky hlasovania volieb predsedu Nitrianského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
Súhrnné výsledky hlasovania volieb predsedu Žilinského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
Súhrnné výsledky hlasovania volieb predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
Súhrnné výsledky hlasovania volieb predsedu Prešovského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
Súhrnné výsledky hlasovania volieb predsedu Košického samosprávneho kraja podľa volebných obvodovSúhrnné výsledky hlasovania volieb predsedu Bratislavského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov

Volebný obvodPočet volebných okrskovPočet oprávnených osôb zapísaných v zoznamoch voličovPočet voličov,ktorým boli vydané obálkyÚčasť voličov v %Odovzdané obálkyPočet platných hlasovacích lístkovPočet a podiel hlasov pre kandidátov na predsedu
Vladimír BajanĽubomír Roman
početpodiel v %početpodiel v %početpodiel v %
Bratislava I3839 4535 92515,015 92399,965 8753 76664,102 10935,89
Bratislava II10198 11010 15010,3410 14499,9410 0586 85768,173 20131,82
Bratislava III6155 9646 79312,136 78999,946 7254 76170,791 96429,20
Bratislava IV7879 3639 09211,459 08499,919 0076 43971,482 56828,51
Bratislava V107108 21112 29811,3612 29399,9512 22510 05782,262 16817,73
Malacky5053 4263 8727,243 872100,003 8341 44737,742 38762,25
Pezinok4145 7014 1018,974 10099,974 0562 19454,091 86245,90
Senec5144 8534 0859,104 085100,004 0412 10252,011 93947,98
            
Bratislavský kraj527525 08156 31610,7256 29099,9555 82137 62367,3918 19832,60

Štatistický úrad SR Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Inštitút informatiky a štatistiky
Copyright © Infostat 2005

Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR
Aktualizované - Modified : 27.11.2005