Súhrnné výsledky hlasovania volieb predsedu Bratislavského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
Súhrnné výsledky hlasovania volieb predsedu Trnavského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
Súhrnné výsledky hlasovania volieb predsedu Trenčianského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
Súhrnné výsledky hlasovania volieb predsedu Nitrianského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
Súhrnné výsledky hlasovania volieb predsedu Žilinského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
Súhrnné výsledky hlasovania volieb predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
Súhrnné výsledky hlasovania volieb predsedu Prešovského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
Súhrnné výsledky hlasovania volieb predsedu Košického samosprávneho kraja podľa volebných obvodovSúhrnné výsledky hlasovania volieb predsedu Prešovského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov

Volebný obvodPočet volebných okrskovPočet oprávnených osôb zapísaných v zoznamoch voličovPočet voličov,ktorým boli vydané obálkyÚčasť voličov v %Odovzdané obálkyPočet platných hlasovacích lístkovPočet a podiel hlasov pre kandidátov na predsedu
Dušan HruškaPeter Chudík
početpodiel v %početpodiel v %početpodiel v %
Bardejov11556 9748 91415,648 91399,988 7854 04346,024 74253,97
Humenné8850 4495 59011,085 58999,985 5442 22440,113 32059,88
Kežmarok6345 3754 66310,274 66299,974 5692 82661,851 74338,14
Levoča4423 5472 45010,402 44899,912 4241 20349,621 22150,37
Medzilaborce309 6881 87119,311 871100,001 84535319,131 49280,86
Poprad8979 6616 1957,776 195100,006 1253 08250,313 04349,68
Prešov175124 18919 59715,7719 59299,9719 35711 15457,628 20342,37
Sabinov5838 4975 93215,405 932100,005 8492 13136,433 71863,56
Snina4629 9712 8249,422 824100,002 78994733,951 84266,04
Stará Ľubovňa6136 3764 39312,074 393100,004 3491 54535,522 80464,47
Stropkov5215 8052 68717,002 687100,002 6471 15843,741 48956,25
Svidník7725 3105 51521,785 51199,925 4621 59029,113 87270,88
Vranov nad Topľou9157 1287 68513,457 685100,007 4764 01353,673 46346,32
            
Prešovský kraj989592 97078 31613,2078 30299,9877 22136 26946,9640 95253,03

Štatistický úrad SR Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Inštitút informatiky a štatistiky
Copyright © Infostat 2005

Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR
Aktualizované - Modified : 27.11.2005