Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Vyhlásenie volieb

Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. zo dňa 8. júna 2023 vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.

Deň konania volieb určil na sobotu 30. septembra 2023.

Voľby sa konajú v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Metodický pokyn na prípravu spracovania a na spracovanie výsledkov hlasovania vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky

Štatistický úrad Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vydáva podľa § 217 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Metodický pokyn na prípravu spracovania a na spracovanie výsledkov hlasovania vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky.

Tento metodický pokyn je určený na usmernenie činností volebných komisií, ich odborných sumarizačných útvarov, územných orgánov štátnej štatistiky, okresných úradov a obcí.


Oznamy

Na základe rozhodnutia Štátnej komisie pre voľby a financovanie politických strán sa výsledky hlasovania v meste Prešov, okrsok číslo 34 nezarátavajú do výsledkov hlasovania vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, konaných 30. septembra 2023.