Hlasy pre politické subjekty

Platné hlasy odovzdané pre politické subjekty podľa územného členenia

Vybrať obsah

postupujúci politický subjekt
nepostupujúci politický subjekt
Zdroj: Štatistický úrad SR

Politické subjekty s najväčším počtom platných hlasov v jednotlivých okresoch a obciach

Vybrať obsah

Pre zobrazenie výsledkov v okrese vyberte najskôr požadovaný kraj a okres.
Zdroj: Štatistický úrad SR

Podiel platných hlasov v okresoch a obciach podľa politických subjektov

Vybrať obsah

Územné členenie
Pre zobrazenie výsledkov v okrese vyberte najskôr požadovaný kraj a okres.
Zdroj: Štatistický úrad SR

Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre politické subjekty podľa územného členenia

Vybrať obsah

Číslo
politického
subjektu
Názov politického subjektu Počet
platných
hlasov
Podiel platných hlasov v % Počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasovania Podiel voličov, ktorí využili právo prednostného hlasovania v % Počet
získaných
mandátov
Vysvetlivky k použitým pojmom
cudzina – výsledky hlasovania voličov, ktorí využili možnosť voľby poštou z územia mimo Slovenska a sú vedení v osobitnom zozname voličov podľa § 11a zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
obec – obec, mesto alebo mestská časť
politický subjekt – politická strana, politické hnutie alebo koalícia politických strán alebo politických hnutí
relatívne údaje – údaje zobrazené na 2 desatinné miesta bez zaokrúhľovania
územný obvod – územný obvod okresnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom okresného úradu podľa osobitného predpisu

Interaktívna prezentácia platných hlasov pre politické subjekty

Vybrať obsah

Územné členenie

Vybrať politické subjekty

Kraj Počet platných hlasov spolu Piráti PRINCÍP PS SOS OĽANO A PRIATELIA, KÚ a ZA ĽUDÍ KSS MF, ODS, ZR, RK, DS VB MM SPRAVODLIVOSŤ SHO SaS SME RODINA MySlovensko SNS SMER - SD HLAS - SD SZÖVETSÉG - ALIANCIA SRDCE - SNJ SDKÚ - DS ĽSNS Demokrati KDH KARMA REPUBLIKA
Vysvetlivky k použitým pojmom
cudzina – výsledky hlasovania voličov, ktorí využili možnosť voľby poštou z územia mimo Slovenska a sú vedení v osobitnom zozname voličov podľa § 11a zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
obec – obec, mesto alebo mestská časť
relatívne údaje – údaje zobrazené na 2 desatinné miesta bez zaokrúhľovania
územný obvod – územný obvod okresnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom okresného úradu podľa osobitného predpisu