Územné členenie

Vybrať obsah

Kód kraja Názov kraja Počet volebných okrskov
Zdroj: Štatistický úrad SR
Vysvetlivky k použitým pojmom
cudzina – územný celok len pre voľbu poštou z územia mimo Slovenska voličov, ktorí sú vedení v osobitnom zozname voličov podľa § 11a zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
obec – obec, mesto alebo mestská časť
územný obvod – územný obvod okresnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom okresného úradu podľa osobitného predpisu