Metodické pokyny na spracovanie výsledkov voľby prezidenta SR (zdroj ŠU SR)
 
Zoznam kandidátov na funkciu prezidenta
Výsledky 1. kola voľby
Výsledky 2. kola voľby
Download výsledkov


Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 3. marec 2009